Làm thế nào để quản lý người Việt vào chơi casino?

Làm thế nào để quản lý người Việt vào chơi casino?

Sau một thời gian, casino đầu tiên cho người Việt vào chơi đã chính thức đi vào hoạt động tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD, casino được kỳ vọng sẽ thu hút một phần đáng kể dòng tiền mà người Việt Nam đang mang ra nước ngoài để chi cho việc đánh bạc, đồng thời góp phần phát triển du lịch tại Phú Quốc. Thế nhưng, việc cho phép casino thí điểm cho người Việt chơi vẫn đang khiến nhiều người lo ngại về cơ chế quản lý dòng tiền.

Theo các chuyên gia nhận định, để phòng chống được rửa tiền và những tiêu cực khác cần phải vụ thuộc vào cách quản lý. Đầu tiên là các cơ chế, quy định đồng bộ nhằm đảm bảo khống chế người chơi cũng như các hoạt động trong casino hoạt động đúng nguyên tắc.

Tiếp đó, công tác điều hành, quản lý của các ngành, các cấp, các địa phương cần phải chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời.

Một điều không thể thiếu chính là ý thức của người chơi, cần phải tuân thủ quy định, đồng thời khi có hành động vi phạm thì sự giám sát của người dân, kiểm tra, kiểm soát và xử lý của chính quyền phải nhanh nhạy, kịp thời và nghiêm túc để làm tiền đề cho hoạt động này đi vào kỷ cương, nề nếp.

Tại các quốc gia đã cho phép kinh doanh casino từ lâu, họ đã sớm hoàn thiện luật, điều hành, quản lý, kiểm tra, kiểm soát được tiến hành thường xuyên, kịp thời và nghiêm túc.

Đối với Việt Nam cũng vậy, khi có hành lang pháp lý chặt chẽ, cụ thể, người chấp hành nghiêm  túc, cơ quan quản lý các cấp, đặc biệt là cấp địa phương giám sát thường xuyên sẽ giúp hạn chế tối đa các hoạt động tiêu cực.