Đạo luật cho thể thao ảo được thống đốc Colorado thông qua

Colorado đã trở thành bang thứ năm thông qua dự luật quy định hợp pháp trò thể thao ảo trong năm 2016, dự luật đã được gửi đến thống đốc bang John Hickenlooper để ký thành luật.

Thứ Sáu tuần trước, Thượng viện Colorado thông qua một phiên bản sửa đổi của Đạo luật H 1404 với đa số phiếu ủng hộ là 26-7. Quốc Hội đã đồng tình với bản sửa đổi vào đầu tuần này, với tỉ lệ phiếu ủng hộ là 45-19.

Dự luật này cũng có nội dung tương tự như các quy định cho Thể Thao Ảo ở các bang khác như Virginia và Indiana, nhưng cũng có đề cập đến những công ty điều hành thể thao ảo nhỏ hơn, với sự phân tách riêng biệt khỏi những công ty lớn hơn như DraftKings và FanDuel. Những nhà khai thác nhỏ cần phải được đăng ký với bang, nhưng không cần phải trải qua quá trình cấp phép.

Không có lý do gì để thống đốc bang Hickenlooper bác bỏ dự luật này. Ngài thống đốc có 30 ngày để ký duyệt hoặc bác bỏ dự luật, nếu không tự khắc nó sẽ trở thành luật chính thức.

Leave a Reply